Үйлчилгээ

Үйлчилгээний агуулга 

Чимэглэлийн гэрэлтүүлгийн захиалгын төслүүд.

EXW үнэ бүхий ерөнхий бүтээгдэхүүний OEM үйлдвэрлэл.

Бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба түүхий эд материалын хангамж.

Хятад дахь худалдан авагч, барааны үзлэг.

Үйлчилгээний агуулга 

Чимэглэлийн гэрэлтүүлгийн захиалгын төслүүд.

EXW үнэ бүхий ерөнхий бүтээгдэхүүний OEM үйлдвэрлэл.

Бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба түүхий эд материалын хангамж.

Хятад дахь худалдан авагч, барааны үзлэг.

Үйлчилгээний дараа

Биднээс ирсэн бүтээгдэхүүний хувьд дор хаяж 2 жилийн баталгаат хугацаа өгдөг.
Бүтээгдэхүүн нь чанарын хувьд асуудалтай байгаа бол бид шинэ багц бүтээгдэхүүнийг дахин хурдан хугацаанд хангах эсвэл буцаан олголт хийх боломжтой.